Tczew - informacje


59.430
mieszkańców Tczewa
28.483
mężczyzn
30.947
kobiet

9.558
w wieku przedprodukcyjnym

36.496
w wieku produkcyjnym

13.376
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

228
zawarto małżeństw

551
urodzeń

666
zgonów

-115
przyrost naturalny
miasto Tczew
dochody

332.650.624
wydatki

326.861.376
struktura wydatków Tczewa

18.070
0,006%
Rolnictwo i łowiectwo

230.000
0,070%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

37.821.080
11,571%
Transport i łączność

16.363.514
5,006%
Administracja publiczna

2.744.090
0,840%
Turystyka

5.011.040
1,533%
Gospodarka mieszkaniowa

538.859
0,165%
Działalność usługowa

305.089
0,093%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.539.042
0,777%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.476.397
0,452%
Obsługa długu publicznego

90.006.576
27,537%
Oświata i wychowanie

2.167.367
0,663%
Ochrona zdrowia

19.798.468
6,057%
Pomoc społeczna

489.905
0,150%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.014.569
0,922%
Edukacyjna opieka wychowawcza

27.597.562
8,443%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12.532.320
3,834%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.264.267
1,611%
Kultura fizyczna i sport

98.943.168
30,271%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-05-31 05:50
REKLAMA
pogoda Tczew
20.6°C
wschód słońca: 04:19
zachód słońca: 21:06
Koronawirus
pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Tczewie

kiedy
2023-06-02 18:00
miejsce
Centrum Kultury i Sztuki, Tczew,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-06-12 20:00
miejsce
Centrum Kultury i Sztuki, Tczew,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-07-05 17:30
miejsce
Centrum Kultury i Sztuki, Tczew,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-07-05 20:30
miejsce
Centrum Kultury i Sztuki, Tczew,...
wstęp biletowany